Vyhláška č. 191/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o psychologických vyšetreniach žiadateľov o oprávnenie vykonávať výcvik vodičov

Čiastka 70/1998
Platnosť od 19.06.1998 do31.07.2005
Účinnosť od 01.07.1998 do31.07.2005
Zrušený 322/2005 Z. z.