Zákon č. 190/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a o zmene niektorých zákonov

Čiastka 70/1998
Platnosť od 19.06.1998 do31.03.2002
Účinnosť od 01.07.1998 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.