Zákon č. 187/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov

(v znení č. 66/1999 Z. z.)

Čiastka 68/1998
Platnosť od 18.06.1998
Účinnosť od 03.04.1999 do03.04.1999