Zákon č. 187/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov

(v znení č. 66/1999 Z. z., 66/1999 Z. z., 66/1999 Z. z., 333/2004 Z. z.(nepriamo), 167/2008 Z. z.(nepriamo), 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 68/1998
Platnosť od 18.06.1998
Účinnosť od 01.07.2016