Vyhláška č. 185/1998 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia vzniku prvej Slovenskej národnej rady a vypuknutia slovenského povstania v roku 1848

Čiastka 67/1998
Platnosť od 16.06.1998 do31.12.2008
Účinnosť od 16.06.1998 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.