Nariadenie vlády č. 183/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Trnavský kraj

(v znení č. 111/2003 Z. z.)

Čiastka 66/1998
Platnosť od 13.06.1998
Účinnosť od 01.04.2003

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2003 111/2003 Z. z. Aktuálne znenie
13.06.1998 - 31.03.2003

Pôvodný predpis

13.06.1998