Vyhláška č. 15/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

Čiastka 5/1998
Platnosť od 23.01.1998 do31.08.2009
Účinnosť od 01.01.2003 do31.08.2009
Zrušený 292/2009 Z. z.