Nariadenie vlády č. 149/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Trenčiansky kraj

Čiastka 54/1998
Platnosť od 28.05.1998
Účinnosť od 28.05.1998

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.05.1998 Aktuálne znenie