Vyhláška č. 147/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb.

Čiastka 53/1998
Platnosť od 27.05.1998 do14.06.2005
Najbližšie účinné znenie 01.06.1998
Zrušený 231/2005 Z. z.