Vyhláška č. 145/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o požiadavkách na spôsob zberu hrozna tokajských odrôd, na postup výroby tokajských vín a na ich zloženie

Čiastka 52/1998
Platnosť od 27.05.1998 do14.06.2005
Účinnosť od 01.01.2005 do14.06.2005
Zrušený 232/2005 Z. z.