Zákon č. 124/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a mení sa Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c74/1998 Z. z., 581/2004 Z. z., 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 44/1998
Platnosť od 07.05.1998
Účinnosť od 01.07.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2016 160/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2005 - 30.06.2016 581/2004 Z. z.
01.06.1998 - 31.12.2004 r1/c74/1998 Z. z.