Zákon č. 12/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov

(v znení č. 483/2001 Z. z.(nepriamo), 7/2005 Z. z.(nepriamo), 563/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 4/1998
Platnosť od 16.01.1998
Účinnosť od 01.01.2012