Oznámenie č. 100/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní Vyhlásenia o vzájomnosti zo strany Austrálie vo veciach uznávania a výkonu rozhodnutí o výživnom

Čiastka 38/1998
Platnosť od 16.04.1998