Oznámenie č. 10/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 3/1998
Platnosť od 14.01.1998

Pôvodný predpis

14.01.1998