Redakčné oznámenie č. r1/c90/1997 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach

Čiastka 90/1997
Platnosť od 23.07.1997 do31.12.2009
Účinnosť do 31.12.2009
Zrušený 506/2009 Z. z.

Pôvodný predpis

23.07.1997