Redakčné oznámenie č. r1/c86/1997 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.

Čiastka 86/1997
Platnosť od 08.07.1997