Redakčné oznámenie č. r1/c63/1997 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z.

Čiastka 63/1997
Platnosť od 20.05.1997

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

V prílohe č. 2 v 6. platovej triede v 1. platovom stupni má byť namiesto sumy „4 440“ správne uvedená suma „4 400“.