Redakčné oznámenie č. r1/c63/1997 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z.

Čiastka 63/1997
Platnosť od 20.05.1997

Pôvodný predpis

20.05.1997