Redakčné oznámenie č. r1/c51/1997 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 81/1997 Z. z.

Čiastka 51/1997
Platnosť od 23.04.1997