Redakčné oznámenie č. r1/c39/1997 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Úradu vlády Slovenskej republiky č. 275/1996 Z. z.

Čiastka 39/1997
Platnosť od 25.03.1997 do31.10.2001