Redakčné oznámenie č. r1/c1/1997 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z.

Čiastka 1/1997
Platnosť od 08.01.1997 do30.09.2006
Zrušený 533/2006 Z. z.