Nariadenie vlády č. 99/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník

Čiastka 45/1997
Platnosť od 09.04.1997 do31.12.1997
Účinnosť od 09.04.1997 do31.12.1997
Zrušený 390/1997 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
09.04.1997 - 31.12.1997

Pôvodný predpis

09.04.1997