Vyhláška č. 95/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie, o doškoľovacom kurze držiteľov vodičského oprávnenia, o výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a o doškoľovacom kurze inštruktorov

(v znení č. 199/1999 Z. z., 352/2004 Z. z.)

Čiastka 43/1997
Platnosť od 28.03.1997 do30.06.2005
Účinnosť od 20.06.2004 do30.06.2005
Zrušený 93/2005 Z. z.