Zákon č. 92/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení nálezu ústavného súdu Slovenskej republiky č. 135/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 214/1996 Z. z.

Čiastka 42/1997
Platnosť od 28.03.1997 do31.12.2003
Účinnosť od 01.03.1997 do31.12.2003

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.1997 - 31.12.2003

Pôvodný predpis

01.03.1997