Nariadenie vlády č. 89/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu zrážok zo mzdy povinného pri nútenom výkone rozhodnutia

Čiastka 39/1997
Platnosť od 25.03.1997 do30.06.2006
Účinnosť od 01.04.1997 do30.06.2006
Zrušený 268/2006 Z. z.