Uznesenie č. 88/1997 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 26. februára 1997 o výklade čl. 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky

Čiastka 39/1997
Platnosť od 25.03.1997
Účinnosť od 25.03.1997