Vyhláška č. 84/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov

Čiastka 38/1997
Platnosť od 25.03.1997 do29.02.2004
Účinnosť od 01.04.1997 do29.02.2004
Zrušený 95/2004 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1997 - 29.02.2004

Pôvodný predpis

25.03.1997