Vyhláška č. 81/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach

Čiastka 36/1997
Platnosť od 21.03.1997 do31.08.2008
Účinnosť od 01.09.1997 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

OBSAH