Vyhláška č. 78/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

Čiastka 34/1997
Platnosť od 18.03.1997 do31.12.2002
Účinnosť od 01.04.1997 do31.12.2002
Zrušený 653/2002 Z. z.