Zákon č. 70/1997 Z. z.Zákon o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 48/2002 Z. z.(nepriamo), 403/2002 Z. z., 5/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 30/1997
Platnosť od 12.03.1997 do31.12.2005
Účinnosť od 01.02.2004 do31.12.2005
Zrušený 474/2005 Z. z.