Oznámenie č. 62/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Paraguajskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov slovenských diplomatických a služobných pasov a pre držiteľov paraguajských diplomatických a oficiálnych pasov

Čiastka 27/1997
Platnosť od 07.03.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 23. decembra 1996 na základe článku 11.