Oznámenie č. 6/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov

Čiastka 2/1997
Platnosť od 11.01.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 24. novembra 1996 na základe dohody oboch zmluvných strán.

6

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou diplomatických nót z 18. októbra 1996 a 23. októbra 1996 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.

Dohoda nadobudla platnosť 24. novembra 1996 na základe dohody oboch zmluvných strán.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.