Nariadenie vlády č. 390/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník

Čiastka 147/1997
Platnosť od 31.12.1997 do31.12.1998
Účinnosť od 01.01.1998 do31.12.1998
Zrušený 388/1998 Z. z.