Nariadenie vlády č. 387/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 310/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 146/1997
Platnosť od 31.12.1997
Účinnosť od 01.01.1998

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1998 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

31.12.1997