Zákon č. 383/1997 Z. z.Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov

(v znení č. 234/2000 Z. z., 238/2001 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 146/1997
Platnosť od 31.12.1997 do31.12.2003
Účinnosť od 01.07.2001 do31.12.2003
Zrušený 618/2003 Z. z.