Oznámenie č. 378/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Čiastka 144/1997
Platnosť od 30.12.1997 do31.10.2001
Zrušený 241/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 1998. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 356/1998 Z. z. a nadobudli účinnosť 19. novembra 1998. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 113/2000 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. apríla 2000. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením...

Pôvodný predpis

30.12.1997