Vyhláška č. 369/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu

Čiastka 142/1997
Platnosť od 24.12.1997 do06.02.2002
Účinnosť od 01.01.1998 do06.02.2002
Zrušený 152/1995 Z. z.

OBSAH