Vyhláška č. 368/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o chovateľských prehliadkach poľovníckych trofejí

Čiastka 142/1997
Platnosť od 24.12.1997 do31.08.2009
Účinnosť od 01.01.1998 do31.08.2009
Zrušený 344/2009 Z. z.