Oznámenie č. 363/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Čiastka 141/1997
Platnosť od 20.12.1997 do31.12.1998
Zrušený 358/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1998. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 123/1998 Z. z. a nadobudli účinosť 1. mája 1998.

Pôvodný predpis

20.12.1997