Zákon č. 354/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.

(v znení č. 461/2003 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 140/1997
Platnosť od 20.12.1997 do31.01.2004
Účinnosť od 01.01.2004 do31.01.2004
Zrušený 5/2004 Z. z.