Zákon č. 343/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 137/1997
Platnosť od 13.12.1997 do30.06.2002
Účinnosť od 01.01.1998 do30.06.2002
Zrušený 321/2002 Z. z.

OBSAH