Zákon č. 329/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov

Čiastka 134/1997
Platnosť od 11.12.1997 do31.12.2004
Účinnosť od 11.12.1997 do31.12.2004
Zrušený 582/2004 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.12.1997 - 31.12.2004

Pôvodný predpis

11.12.1997