Nariadenie vlády č. 312/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

Čiastka 128/1997
Platnosť od 29.11.1997
Účinnosť od 29.11.1997

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.11.1997 Aktuálne znenie