Oznámenie č. 303/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 1995 č. 9, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 22. novembra 1996 č. 16

Čiastka 123/1997
Platnosť od 18.11.1997 do30.04.1998
Zrušený 122/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1998.

Pôvodný predpis

18.11.1997