Oznámenie č. 3/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávia o spolupráci v oblasti obchodu a hospodárskych vzťahov

Čiastka 1/1997
Platnosť od 08.01.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 12. septembra 1996, na základe článku 14.

Pôvodný predpis

08.01.1997