Zákon č. 284/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov

Čiastka 119/1997
Platnosť od 29.10.1997 do31.03.2002
Účinnosť od 29.10.1997 do31.03.2002
Zrušený 131/2002 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.10.1997 - 31.03.2002