Zákon č. 282/1997 Z. z.Zákon o vrátení majetku Živene – spolku slovenských žien

Čiastka 119/1997
Platnosť od 29.10.1997
Účinnosť od 29.10.1997