Zákon č. 282/1997 Z. z.Zákon o vrátení majetku Živene – spolku slovenských žien

Čiastka 119/1997
Platnosť od 29.10.1997
Účinnosť od 29.10.1997

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.10.1997 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

29.10.1997