Vyhláška č. 272/1997 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Štefana Moyzesa

Čiastka 113/1997
Platnosť od 15.10.1997 do31.12.2008
Účinnosť od 15.10.1997 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.