Nariadenie vlády č. 259/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina

Čiastka 109/1997
Platnosť od 30.09.1997
Účinnosť od 01.10.1997